ALGEMENE GEDRAGSREGELS

 • Respecteer de regels van het voetbal en de beslissingen van de scheidsrechter of zijn assistent
 • Trek nooit de integriteit van de wedstrijdleiding in twijfel
 • Respecteer de mede- en tegenspeler
 • Behandel alle voetballers gelijkwaardig
 • Gebruik geen fysiek-, mentaal- en verbaal geweld
 • Zorg samen met uw team voor een faire sport
 • Gebruik geen onbehoorlijke taal of agressieve gebaren
 • Draag zorg voor het materiaal, ook al is het niet het uwe
 • Gedraag u waardig
 • Wees er bewust van dat voetbal een teamsport is  

VOETBALLERS

 • Groet uw tegenstander voor en na de match
 • Probeer te winnen met respect voor jezelf, je teamgenoten en je tegenstanders
 • Speel volgens de wedstrijdregels
 • Vind eerlijk en prettig spelen het belangrijkste en presteer zo goed mogelijk.
 • Aanvaard de beslissingen van scheidsrechters en hun assistenten.
 • Blijf bescheiden bij een overwinning en laat je niet ontmoedigen door een ne- derlaag
 • Blijf sportief ook al toont de tegenstrever onsportief gedrag.
 • Moedig sportief of plezierig gedrag aan bij je medespelers
 • Respecteer het werk van al die mensen die ervoor zorgen dat jij je favoriete sport kan beoefenen
 • Wees er bewust van dat u als kapitein van de ploeg een voorbeeldfunctie heeft
OUDERS EN BEGELEIDERS
 • Laat het spelplezier primeren op de prestaties
 • Forceer nooit een kind dat geen interesse toont om deel te nemen aan het voetbalspel
 • Leer kinderen om volgens de spelregels te spelen
 • Leer het kind het resultaat van elke wedstrijd te accepteren
 • Moedig het kind steeds aan, ook al heeft het een kans gemist of de wedstrijd verloren
 • Bedenk dat kinderen het beste leren door na te doen. Applaudisseer voor goed spel van beide teams
 • Keur verbaal en fysiek geweld steeds af
 • Erken de waarde en het belang van de trainers. Zij geven hun tijd en kennis om het voetballen mogelijk te maken
 • Wees er bewust van dat voetbal een ploegsport is

TRAINERS

 • Voetballers hebben een trainer nodig die zij respecteren
 • Plaats het belang van de voetbalsport in zijn juiste context
 • Leer uw spelers de spelregels na te leven
 • Geef al uw spelers voldoende speelgelegenheid
 • Bedenk dat kinderen voor hun plezier spelen en iets willen leren. Winnen is een onderdeel van het spel. Verliezen ook.
 • Moedig uw spelers steeds aan,
 • ook al maken zij fouten of verliezen ze een wedstrijd
 • Heb respect voor de prestaties van de tegenstander
 • Wees er bewust van dat u als trainer een voorbeeldfunctie heeft

BESTUURDERS

 • Maak van uw club een vereniging waar iedereen welkom is en iedereen zich thuis voelt
 • Betrek iedereen, volgens zijn/haar mogelijkheden, in uw clubwerking
 • Organiseer het voetbal in de eerste plaats voor de spelers in overeenstemming met de filosofie van de KVV
 • Laat sportiviteit en fair play de belangrijkste waarden zijn in uw club
 • Zorg ervoor dat supporters, sponsors, trainers en spelers zich bewust zijn van hun invloed en verantwoordelijkheden
 • Apprecieer de inzet van al uw vrijwilligers
 • Laat plezier primeren op de prestaties
 • Wees er bewust van dat u als bestuurder een voorbeeldfunctie heeft

SCHEIDSRECHTERS

 • Pas de spelregels correct, eerlijk en consequent toe
 • Zorg ervoor dat zowel op en naast het speelveld uw gedrag waardig is
 • Moedig sportief spel aan
 • Wees beslist, objectief en beleefd in het nemen van beslissingen
 • Wees een waardig vertegenwoordiger van het verbond
 • Wees steeds collegiaal en bekritiseer uw collega’s niet

TOESCHOUWERS

 • Laat iedereen plezier beleven aan het voetbalspel
 • Toon respect voor de tegenpartij
 • Veroordeel elk gebruik van geweld en onsportief gedrag
 • Respecteer de beslissing van de wedstrijdleiding
 • Goed voorbeeld doet goed volgen
 • Wees steeds positief

Ethisch_Charter.pdf