De meeste ziekenfondsen geven aan hun leden een korting (gedeeltelijke terugbetaling) voor deelname aan sportactiviteiten. Hieronder kan je een aanvraag doen om een attest van de club te verkrijgen. Deze zal dan via jullie ploegverantwoordelijke verdeeld worden.