Log in

Koninklijke Olvac

Download hier een aangifteformulier dat zo snel mogelijk moet worden ingevuld na ongevallen:

Verzekeringsformulier Voetbal Vlaanderen 2018

Wij hopen alvast op een zeer goed voetbaljaar. Maar uit onze ervaring leren wij dat er toch wat blessureleed ontstaat gedurende het lopende voetbalseizoen.

Ook tijdens de volgende sportjaren zullen de sportongevallen binnen Voetbal Vlaanderen door ARENA verzekerd worden. Zowel Olvac, Voetbal Vlaanderen als ARENA, stellen de spelers bepaalde eisen, zodat de dossiers snel behandeld en verzekerd zouden worden. Mogen wij U vriendelijk verzoeken volgende richtlijnen nauwkeurig op te volgen indien U een sportongeval heeft opgelopen. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af, indien men de onderstaan de regels niet opgevolgd heeft!

 1. Vraag onmiddellijk een ongevallendocument bij uw kapitein, verantwoordelijke, jeugdverantwoordelijke of secretaris op of download het 'Aangifteformulier - Lichamelijke ongevallen' op de website van Voetbal Vlaanderen.
 2. Nauwkeurig blad invullen en tekenen. Laatste blad bestemd voor onderzoekende arts die dit moet invullen, tekenen en afstempelen.
 3. Dit document binnen de 4 werkdagen aan uw ploegverantwoordelijke bezorgen.
 4. U ontvangt een document vanwege Olvac dat het desbetreffende ARENA-dossier werd ingediend. Dit roze aangifteformulier wordt steeds gekopieerd en bewaard in het Olvac-secretariaat.
 5. Na verloop van tijd (ongeveer 1 maand) ontvangt U via het Olvac-secretariaat uw ARENA-dossier. Dit formulier dient uzelf volledig in te vullen met inbegrip van kostenopgave (met betalingsbewijzen!) en indien nodig de verklaring « goedkeuring voor sportbeoefening » door de verzorgende arts te laten ondertekenen. Dit kan uzelf naar ARENA terugzenden.

 

De schriftelijke procedure verloopt, indien u bovenstaande afspraken volgt, als volgt:

 1. Men vult het aangifteformulier zo volledig mogelijk in en laat het geneeskundig getuigschrift invullen door de geneesheer.
 2. Het ingevulde aangifteformulier wordt zo spoedig mogelijk bezorgd op het secretariaat van Olvac.
 3. Olvac stuurt de aangifte door naar Voetbal Vlaanderen – Arena.
 4. Arena kent een dossiernummer toe en bezorgt de club of het slachtoffer de nodige documenten voor de afrekening (attest van genezing en document dat dient ingevuld te worden door de mutualiteit).
 5. De verzekerde betaalt alle rekeningen.
 6. De verzekerde ontvangt via de mutualiteit de mutualiteitstussenkomst.
 7. De mutualiteit maakt een afrekening op (verschil gemaakte kosten-teruggave mutualiteit).
 8. De verzekerde stuurt de afrekening samen met het attest van genezing RECHTSTREEKS naar Arena. (niet naar Olvac of Voetbal Vlaanderen).
 9. Arena betaalt haar tussenkomst uit.

TIP: neem steeds een kopie van de ongevalsaangifte!

Randopmerkingen:

 • Bij hospitalisatie wordt de opleg voor een kamer alleen niet vergoed door ARENA.
 • Er dient opgemerkt te worden dat dit een sportongevallenverzekering betreft. Het dekt wel de lichamelijke schade doch niet een eventueel loonverlies ! Deze is dikwijls door de werkgever voorzien.

Wens je nog meer info?  

Ga naar de website van Voetbal Vlaanderen.

Met dank aan:

Sponsors
Evenementen
Aanleg kunstgras

Kon. Olvac Vzw

K. Olvac vzw - Doornstraat 65 - 2650 Edegem

© 2020, website powered by Twizzit.com